Včelí královna – žádná jiná není jí rovna

Včelí matka, nebo-li královna, má v úle nenahraditelné a jedinečné postavení. Její život se od života včely dělnice liší již od samého prvopočátku a proto se dnes na její roli podíváme poněkud podrobněji.

Vývoj matky

I když se včelí královna stejně jako dělnice vyvíjí ve voskové buňce, najdeme hned od prvního dne drobné rozdíly. Prvním rozdílem je zmíněná vosková buňka. Zatímco včela dělnice se líhne z voskové buňky umístěné horizontálně, včelí matka zpravidla ze speciální větší buňky – matečníku, který je umístěn na plástvi vertikálně. Tuto poněkud krkolomně znějící větu si nejlépe vysvětlíme obrázkem. V pravé části obrázku vidíme běžné buňky dělnic, vlevo dole pak dva matečníky.

Včely krmičky pak zásobují matečník mnohem větším přísunem potravy než buňky dělnic. Výsledkem tohoto počínání je nejen rychlejší vývoj včelí královny, který trvá pouhých 16 dní, ale zejména dokonalý vývoj ženských pohlavních orgánů. Proto je také včelí matka největší včelou v úle. Díky plně vyvinutým pohlavním orgánům má větší a protáhlejší zadeček.

Životní pouť včelí královny

Na život a na smrt

Ihned po narození se včelí královna vypořádá se svými konkurentkami. Je-li totiž v úle více než jeden matečník, matka která se vylíhne jako první, probodne ostatní matečníky žihadlem. Vylíhnou-li se matky současně, čeká je nemilosrdný boj, který má jen jednu vítězku. Poté se již matka začne připravovat na snubní let.

Svatba ve výškách

V prvních dnech života čeká královnu velmi nebezpečná „svatební cesta“. Než se na ni vypraví, podnikne několik orientačních proletů, aby poznala okolí svého úlu. Poté následuje samotný snubní let. Nebezpečí spočívá v tom, že se během všech těchto letů může včelí matka stát kořistí a potravou jiných obyvatel říše zvířat.

Při snubním proletu letí matka na takzvané trubčí shromaždiště. Jedná se o místo v přírodě, nejčastěji asi 20 metrů nad zemí (rozpětí 10-60m), kam za účelem páření přilétají trubci a matky ze širokého okolí (2-4km). Po příletu královny se všichni shromáždění trubci snaží matku dohnat a doletět. Ti nejrychlejší, kterým se to podaří, mohou pak matku oplodnit. Samotný akt, při kterém úspěšní trubci zahynou, trvající jen zlomek sekundy, probíhá ve výšce přibližně 14 metrů nad zemí. Matka se páří nejčastěji s 8mi až 10ti trubci. Veškeré sperma je uloženo do semenných váčků a musí matce vydržet po celý zbytek života.

Včelí královna matka

I když slovy královna matka označujeme zpravidla Její Veličenstvo královnu Alžbětu, v hmyzím světě má toto označení souvislost s hlavním a nejdůležitějším úkolem včelí královny. Tím úkolem je klást vajíčka do jednotlivých buněk a zajistit tak růst a obnovu populace včelí rodiny. Matka při kladení sama rozhoduje, zda konkrétní vajíčko oplodní ze zásobárny v semenném váčku či nikoli. Z oplozených vajíček se líhnou včely dělnice, z neoplozených trubci. Včelí královna usazuje vajíčka do buněk žihadlem, nepoužívá jej tedy k boji ale jako kladélko. Dokáže naklást až 2000 vajíček denně. A protože jí tím pádem nezbývá čas na nic jiného, pečuje o její patřičné pohodlí celá královská družina. V této družině nalezneme včelí dělnice, které matku vodí po plástvích, čistí ji a krmí. 

V kladení vajíček matka pokračuje až do konce svého života. Pokud její výkonnost klesá nebo již stárne (a nezasáhne včelař), vychová si včelstvo královnu nástupkyni a v tichosti matku vymění. Královna se může dožít i pěti let, nejčastěji je to však 2-3 roky.

A pokud si nyní myslíte, že královna úlu vlastně vůbec nekraluje, nenechte se zmást. Ne nadarmo se mezi včelaři vžilo nejen označení „matka“, ale také „královna“. Královna totiž vylučuje feromony, kterými ovlivňuje chod a fungování celého úlu. Vlastnosti královny jako například pracovitost, umírněnost či naopak bojovnost přijmou všechny dělnice v úlu a jednají tak s královnou v souladu.

Včelí královna a včelař

Na závěr si řekněme, že i pro včelaře má včelí královna svou nezaměnitelnou důležitost a to právě proto, že dokáže svými feromony ovlivnit chování všech ostatních včel. Včelaři se proto naučili matky vychovávat a měnit, aby zajistili svým včelstvům vždy tu nejlepší možnou královnu. K výchově matek používají matečníky z vosku nebo umělých hmot, které nechají v úle, dokud se v nich neobjeví vajíčka a včely dělnice je dostatečně nenakrmí.

Pro snadnější nalezení matky v úle ji také mnozí včelař označují barvou nebo dokonce značkou s číslem, tak jak můžete vidět na obrázcích výše.

Komentáře jsou vypnuty.