Květový med

Jak již název napovídá, květový med má velké spojení s kvetoucími květy. Tento druh medu pochází totiž z nektaru květů, který včely sbírají a dále na med zpracovávají.

Nektar

Nektar je cukernatá tekutina, kterou některé rostliny vytváří. Vzniká buď přímo v květech, kde láká opylovače, či mimo květ, kde představuje zdroj živin pro mutualistické živočichy. Ti pak na oplátku rostlinu chrání. Nektar se vytváří převážně u krytosemenných rostlin opylovaných hmyzosprašně. Chemickým složením se jedná o roztok sacharózy a glukózy resp.fruktózy s malým množstvím alkoholů, aminokyselin, organických kyselin, fosfátů a dalších složek, přičemž nektar různých rostlin má zpravidla různé složení.

Květový med a jeho vlastnosti

Květový med bývá zpravidla světlé barvy a po jeho odebrání včelám relativně rychle krystalizuje (řádově týdny). Chuť takového medu je výrazně sladká, někdy až škrablavá či spojená s aromatem rostliny, ze které nektar pochází. Je samozřejmé, že med nebude nikdy z nektaru pouze jednoho druhu rostliny. Přesto se ale můžeme setkat s doplňkovým označením květového medu, které uvádí rostlinu, jejíhož nektaru je v medu nejpodstatnější část.

Chce-li včelař zajistit, aby jeho med pocházel z velké části z jednoho druhu nektaru, vloží včelám do medníku těsně po začátku květu dané rostliny prázdné plástve a po jejich naplnění či s končící dobou květu je včelám odebere. Za jednodruhový med lze označit takový, v němž je více než 50% nektaru právě z jedné rostliny.

Jako příklad uveďme med akátový, levandulový, vřesový či kmínový. Med kmínový nepatří k rozšířeným a jeho chuť nebývá nijak přeslazená. Med levandulový vyniká výraznou levandulovou dochutí a med akátový je zajímavý zejména velmi dlouho dobou krystalizace.

I přes všechny popsané obecné vlastnosti květového medu je jediným spolehlivým rozlišením květového a medovicového medu měření vodivosti daného vzorku. Hodnota vodivosti nesmí u medu květového překročit 80 mS. m-1.

Komentáře jsou vypnuty.