Další dělení medů

Máme-li již vyjasněno základní členění medů podle původu na med květový a medovicový, můžeme dále medy rozdělit podle toho, jakým způsobem se ten daný med získal či před prodejem upravil. Další dělení medů je následovné:

Vytočený med

Je získaný odstřeďováním odvíčkovaných plástů a v současné době se takto získává drtivá většina medné produkce. Včelař nejprve medné plásty bez včelích larev omete či zbaví včel jiným vhodným způsobem a poté tyto plásty vloží do odstředivé nádoby, tzv. medometu. Po roztočení vnitřního koše medometu  začne na med působit odstředivá síla a med začne tryskat na stěny medometu, po kterých stéká k ústí medometu, a dále zpravidla přes hrubé a jemné síto do sběrné nádoby.

Plástečkový med

Plástečkový je takový med, který je prodáván ještě uložený v plástvích. Plástev s medem může i nemusí být zavíčkovaná a prodávat se může celá nebo nařezaná na části. Plástev musí být čerstvě postavená (panenská) a má tak velmi světle žlutou až sněhově bílou barvu.

Lisovaný med

Narozdíl od medu vytočeného, se získává lisováním medných pláství, při kterém se plástev stlačí na uzoučkou placičku a uložený med z lisu vyteče. Pro lisování je však třeba medný plást vyříznout z dřevěného rámku ve kterém je postaven a při jeho stlačení se pochopitelně znehodnotí. Včely pak musí postavit dílo nové a proto není tento způsob nijak hojně využíván. (Je-li plástev stará, např. tři roky, je nutné ji včelám vyměnit a nechat je postavit plástev novou. Staré dílo s medem se však stejně většinou „vytočí“, protože včelař zpravidla nevlastní medomet i lis zároveň.)

Vykapaný med

Získává se vykapáním medu z medových pláství. Tento způsob je sice šetrný k životnímu prostředí i včelímu dílu, ale zdlouhavý a málo efektivní a proto se používá jen zřídka.

Med s plástečky 

Obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu. Sklenice s medem tedy obsahuje viditelné celistvé části včelího plástu.

Filtrovaný med

Filtrací či jiným vhodným způsobem je med zbaven pylu a cizích organických a anorganických látek. Takový med může být vhodný pro alergiky. Je ale bohužel zbaven jinak cenných přísad (viz Co lze najít v medu) a nelze laboratorně určit jeho původ podle pylových zrn a příslušnosti pylu k rostlině.

Pastový med 

Pastový med byl po jeho získání upraven do pastovité, krémovité konzistence. Tato úprava je však čistě mechanická a spočívá v narušení počínající krystalizace, aby se zabránilo krystalizaci celého objemu nádoby do jednoho celku. Více informací o pastování medu je uvedeno na stránce Pastový med.

Pekařský med

Tento med může být použit pouze jako složka jiných dalších potravin. Může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající kvašení nebo mohl být ohříván.

Komentáře jsou vypnuty.