Pastový med

Krémový, pastový či také pastovaný med je takový, u kterého včelař nebo další zpracovatel mechanickým způsobem narušil přirozený průběh krystalizace. (Více o krystalizaci medu na stránce O medu.)

Pastování

Krémové úpravy medu se dosahuje tzv. pastováním. Pokud by byl med získaný ze včelstva ponechán v klidu, dříve nebo později by v celém svém objemu zkrystalizoval. Tedy jednotlivé jeho částice by se uspořádali do pravidelné krystalové mřížky (wiki: krystalizace). Med je pak v nádobě mnohdy až nedobytně tvrdý, nelze natírat a nezbývá, než jej dloubat lžičkou či nožem, nebo opětovně šetrně ztekutit.

Protože je krystalizace pro med přirozená, nelze ji nijak v neupraveném medu zabránit. Lze ji však usměrnit takovým způsobem, že se krystalky medu mechanicky roztříští na menší, které se již dále nespojují. Pastování tedy není nic jiného, než mechanické promíchávání medu, které se v pravidelných intervalech opakuje do té doby, dokud  med nezíská pastovitou podobu.

K pastování se nejčastěji používá dřevěný pastovací hranol nebo jiné nerezové míchadlo upevněné do vrtačky nebo většího míchacího zařízení.

Pastovaný med je tedy co do hodnoty potraviny naprosto rovnocenný medu tekutému i plně krystalizovanému. Díky míchání a tvorbě velkého množství miniaturních krystalků má však světlou barvu a i chuťový vjem je lehce odlišný, neboť jazykem rozeznáme nejen chuť, ale právě i strukturu medu.

Komentáře jsou vypnuty.