O medu

Medem se rozumí sladká a lepkavá tekutina vytvářená především včelami, bohatá na jednoduché cukry, obohacená o množství vitaminů, enzymů a stopových prvků. Podle druhu sladké šťávy, ze které včely med tvoří, je dělíme na květové a medovicové.

Jak vzniká?

Svoji medovou zásobu včely tvoří tak, že do úlu přináší sladký nektar či medovici, obohacují ji o výměšky svých žláz, ukládají do pláství a substanci vysušují, dokud obsah vody neklesne na 14-18%. Při takto nízkém obsahu vody již v medu nemohou přežívat žádné bakterie, ani nemůže začít zkvasit či se jinak kazit. Aby včely zabránily opětovnému nasáknutí vody, zakryjí voskové buňky s medem tenkým voskovým víčkem. Vosková víčka na plástech jsou pak pro včelaře znamením, že med je dostatečně zralý a tedy připraven k odebrání. (Pozn.: Samotná vosková víčka nejsou 100% zárukou zralosti a v praxi se používá ověření obsahu vody refraktometrem.)

včely na plástu tvoří med

Složení

Konkrétní složení medu je vždy ovlivněno zdrojem nektaru nebo medovice, avšak průměrné nutriční hodnoty na 100g medu jsou následující:

 • bílkoviny 0,25g
 • sacharidy 82g
  • z toho cukry 80g
 • tuky 0,01g
 • voda 17,5g

Krom toho v medu nalezneme množství vitamínů a dalších látek:

 • vitamín A, B1, B2, B3, B6, B7, C, K
 • draslík, vápník, horčík, sodík a jiné

Krystalizace medu

Krystalizace je přirozenou vlastností každého nefalšovaného medu a de facto potvrzuje jeho kvalitu a pravost. Medy květové zpravidla krystalizují rychleji než medovicové. Výjimku tvoří květový med akátový, který krystalizuje velmi pomalu.

Při krystalizaci dochází k pravidelnému uspořádání molekul medu do krystalické mřížky. Tímto uspořádáním med fakticky ztuhne. Žádá-li zákazník med výhradně tekutý, existují v zásadě tři možnosti:

 1. Lze jej šetrně ztekutit zahřátím na teplotu maximálně 45°C.
 2. Lze jej napastovat, čímž se zajistí stálá pastovitá konzistence a med již více neztuhne (viz pastový med).
 3. Protože krystalizace počíná vždy v místech, kde je v medu cizí látka, například pyl, je možné med zahřát a přefiltrovat. Zahřívání však může přesáhnout maximální přípustnou teplotu a odflitrováním pylu a dalších látek ztrácíme množství cenných přísad (viz Co lze najít v medu). Přesto může být tento druh medu vhodnou alternativou k medu neupravenému pro pylové alergiky. Po odfiltrování pylových zrn také není možné ověřit původ medu podle druhů rostlin.

Med by měl být skladován především v suchu, neboť je hygroskopický a snadno pohlcuje vzdušnou vlhkost. Při zvýšení obsahu vody nad 20% může začít kvasit.

ČESKÝ MED

Norma vydaná Českým svazem včelařským je nejpřísnější medovou normou v České Republice (přísnější než evropská norma a vyhláška ministerstva zemědělství). Každý včelař má možnost podrobit vzorky svého medu laboratornímu rozboru ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, který potvrdí, že zaslaný medový vzorek vyhovuje vyhlášce č.76/2003 Sb. a v ideálním případě získá také certifikát potvrzující splnění této přísnější medové normy.

Komentáře jsou vypnuty.