Medovicový med

Odborně vzato se jedná o med, jehož měrná vodivost dosahuje hodnoty minimálně 80 mS. m-1. Jak ale takový medovicový med vzniká? V zásadě samozřejmě stejně, jako med květový. Vždyť vytvořen je stejnou včelou. (Viz Jak vzniká med.) Jediným rozdílem je zdroj sladké šťávy, kterou včely pro tvorbu medu použijí. Je-li květový med z květů, pak medovicový musí být z medovice.

Medovice

Medovice je velmi sladká a lepkavá substance bohatá na jednoduché cukry, která se v určitém ročním období vyskytuje na listí a jehličí různých stromů jako například lípy, javory, buky, smrky, jedle či borovice. Dostatečný výskyt medovice pro medovou snůšku je podmíněn přemnožením stejnokřídlého hmyzu, který se živí šťávou z rostliných pletiv a přebytek cukrů z rostlinné šťávy svým trávícím ústrojím vylučuje. Medovice tedy v rostlině nevzniká, ale díky producentům medovice je na povrch listů a jehličí vylučována.

Medovici produkuje většina stejnokřídlého hmyzu, nejvíce však mšice a červci. K včelařsky nejvýznamnějším producentům v České Republice patří například puklice poloskrytá, medovnice smrková,  medovnice lesklá, medovnice dubová, brvnatka javorová a zdobnatka lípová.

Medovicový med a jeho vlastnosti

Medovicový med bývá zpravidla tmavší barvy než med květový, je více aromatický a v chuti ostřejší až kořenitější. Obsah jednoduchých cukrů, může být nižší než u květového medu, zato obsah minerálních látek a rostlinných barviv je vyšší.

 


Slovním spojením „lesní med“ je někdy zcela chybně medovicový med označován. Snad z neznalosti, snad ze snahy zakrýt před spotřebiteli fakta o původu medovice. Je však třeba vzít v úvahu, že v lese nejen žijí někteří z producentům medovice, ale také zde rostou rostliny s nektarodárnými květy a naproti tomu ne všichni producenti medovice žijí v lese. Tím se toto označení stává zcela nesmyslným.

 

Komentáře jsou vypnuty.